Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Your Next Chapter gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Your Next Chapter.

1.2 Workshop: een door Your Next Chapter georganiseerde workshop.

1.3 Deelnemer: degene die een door Your Next Chapter georganiseerde Coaching sessie, online coaching, e-course, Anti-stress Workshop, InCompany Training Programma of overige Workshops/Trainingen volgt c.q. wenst te volgen bij Your Next Chapter.

1.4 Klant: de organisatie die een door Your Next Chapter georganiseerde Coaching sessie, Anti-stress Workshop, InCompany Training Programma of overige Workshops/Trainingen volgt c.q. wenst te volgen bij Your Next Chapter.

1.5 Geïnteresseerden: degene die zichzelf heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief via de website van Your Next Chapter, ofwel iemand die een e-mail (direct of per formulier op de website) voor informatieverstrekking heeft verstuurd naar anouk@yournextchapter.nl

1.6 Opdracht: een door Your Next Chapter georganiseerde opdracht dat buiten een Coaching sessie, online coaching en/of workshop valt.

1.7 Coaching sessie: een door Your Next Chapter georganiseerde coaching sessie waarbij in sommige gevallen yoga gecombineerd wordt met coaching. 

1.8 Website: de website van Your Next Chapter: https://yournextchapter.nl

1.9 Online coaching sessie: een door Your Next Chapter georganiseerde coaching sessie online via een online video call (vaak via Zoom).

2.0 Your Next Chapter: is gevestigd te Amsterdam aan de Nickeriestraat 9-1 hoog (1058VT) en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 69060363.

 

Artikel 2. De overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanmelding via email of website of betaling van Workshop / Coaching sessie / Training / Opdracht.

2.2 Plaatsen geschiedt op volgorde van binnenkomende aanmeldingen op voorwaarde dat tijdig is betaald.

2.3 Deelneming aan de yoga/meditatie/ademhalingsoefeningen van de Anti-Stress Workshop is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Bij medische, lichamelijk en/of psychische klachten dient de trainer/coach (in dit geval Anouk Bleijenberg) te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder de verantwoording van de cliënt.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Your Next Chapter verplicht zich de gegeven Opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

3.2 Your Next Chapter is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de Deelnemer en/of de klant (de organisatie).

3.3 Your Next Chapter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade - hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak - die de Deelnemer/Klant mocht lijden door of tijdens de deelname aan de Workshop / Training / Coaching sessie of uitvoering van de opdracht verzorgd door Your Next Chapter.

3.4 Deelnemers van een Anti-Stress Workshop of yoga tijdens Coaching zijn verplicht om zwangerschap, blessures of andere lichamelijke/psychische ongemakken door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat de Deelnemer goed te begeleiden.

3.5 Deelnemers met een lage/hoge bloeddruk en/of hart aandoeningen worden geadviseerd niet deel te nemen aan de Workshops, Trainingen en/of Coaching sessies. Een Deelnemer met bovenstaande klachten wordt geacht zelf verantwoordelijk op te treden en zijn/haar grenzen tijdig aan te geven en hiernaar handelen.

3.6 Your Next Chapter werkt met gekwalificeerde docenten. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Workshop, Coaching sessie of overige Opdracht georganiseerd door Your Next Chapter. Your Next Chapter adviseert het volgende om het risico op blessure of letsel te verminderen:

 • Vermeldt altijd een blessure, of ander lichamelijk ongemak, voorafgaand aan de Workshop, Training of Coaching sessie aan de desbetreffende docent.

 • Consulteer een arts in geval van twijfel van gezondheid of zwangerschap.

 • Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.

 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

 • Voer oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen

 • Voer geen oefening uit die pijn veroorzaakt.

 • Indien onzekerheid ontstaat over een oefening, stel de docent een vraag hierover.

Artikel 4. Toepasselijkheid en geschillen

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle Workshops, Trainingen, Coaching sessies en overige Opdrachten georganiseerd door Your Next Chapter. Door deelname aan een Workshop, Coaching sessie of Opdracht verklaart de Deelnemer/Klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Your Next Chapter.

4.3 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4.4 Your Next Chapter kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Your Next Chapter zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

4.5 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats of omgeving van de vestiging van Your Next Chapter behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 5. Betaling

5.1A De Deelnemer en/of klant (Zakelijk) dient het verschuldigde lesgeld voor een Workshop, Training of overige Opdracht te voldoen binnen 30 dagen na het getekende contract/offerte van de Workshop, Coaching sessie, Training of overige Opdracht. Indien anders overeengekomen in het contract dan is het contract leidend. 

5.1B De Deelnemer (Privé) dient het verschuldigde lesgeld voor Coaching sessie te voldoen binnen 14 dagen na de Coaching sessie. Indien anders overeengekomen in het contract dan is het contract leiden

5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling kan niet aan de (of een volgende) Workshop / Training / Coaching sessie of Overige Opdracht worden deelgenomen. 

5.3A Reservering van een Workshop of Training kan tot twee weken voorafgaand kosteloos worden verplaatst (per email) naar een andere datum, daarna zijn er annuleringskosten aan verbonden (zie “Annulering door Deelnemer/Klant”).

5.3B Reservering van een Coaching sessie kan tot 24 uur voorafgaand kosteloos worden verplaatst (per email) naar een andere datum, daarna zijn er annuleringskosten aan verbonden (zie “Annulering door Deelnemer/Klant”).

5.5 De geldende prijzen voor Workshops, Trainingen, Coaching sessies en overige Opdrachten staan altijd op de Website of in een e-mail naar de Deelnemer/Klant. Your Next Chapter behoudt zich het recht voor de prijzen van de Workshops, Trainingen, Coaching sessies en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

Artikel 6. Uitsluiting

6.1 Your Next Chapter heeft het recht deelname van de aangemelde Deelnemer/Klant aan een Workshop/Training/Coaching sessie te weigeren, indien de Deelnemer/Klant gezondheidsrisico zou kunnen lopen volgens de bevoegde docenten of wanneer de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 7. Annulering

7.1 De Deelnemer/Klant heeft het recht deelname aan een Workshop, Training of Overige Opdracht te annuleren doch alleen via een verzonden email (anouk@yournextchapter.nl). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

7.2 De Deelnemer/Klant heeft het recht deelname aan een Coaching sessie te annuleren doch alleen via een verzonden email (anouk@yournextchapter.nl). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

7.3 Tot twee weken voor de Workshop kan de Deelnemer/Klant de Workshop, Training of Overige Opdracht kosteloos verplaatsen naar een andere datum.

7.4 Tot 24 uur voor de Coaching sessie kan de Deelnemer de Coaching sessie kosteloos verplaatsen naar een andere datum.

7.5 Bij annulering door de Deelnemer/Klant minder dan 14 dagen voor de Workshop, Training of Overige Opdracht kunnen we geen restitutie verlenen. Het bedrag kan niet verrekend worden met andere Workshops. 

7.6 Bij annulering door de Deelnemer minder dan 24 uur voor de Coaching sessie kunnen we geen restitutie verlenen. Het bedrag kan niet verrekend worden met andere Coaching sessies.

7.7 Your Next Chapter heeft het recht een Workshop /Training / Coaching sessie / Overige Opdracht zonder opgaaf van reden te annuleren. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail.

7.8 De Deelnemer/Klant krijgt bij annulering door Your Next Chapter, het volledige bedrag gerestitueerd.

 

Artikel 8. Huisregels (tijdens Workshops, Trainingen, Coaching sessies en overige Opdrachten)

8.1 Deelnemers dienen zich te allen tijde aan de onderstaande huisregels van Your Next Chapter te houden:

 • Uit respect naar de docent en andere studenten vragen we dat je minimaal vijf minuten voor aanvang van de Workshop / Coaching sessie aanwezig bent.

 • Kom fris naar de Workshop en gebruik bij voorkeur geen parfum of andere geuren.

 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.

 • Betreed een yoga studio enkel zonder schoenen.

 • Het is niet verstandig om een Anti-Stress Workshop of Coaching met yoga sessie te volgen op een volle maag.

 • De locatie van de Workshop stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en geretourneerd.

 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Your Next Chapter niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Trainers en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

8.2 Your Next Chapter heeft het recht om Deelnemers/Klanten te weigeren indien er niet aan bovenstaande regels wordt gehouden. De Deelnemer/Klant kan worden geweigerd bij toekomstige Workshops, Trainingen, Coaching sessies en overige opdrachten uit naam van Your Next Chapter en er vindt geen restitutie plaats.

Laatst gewijzigd op 17 mei 2019