Privacy Policy

Hieronder vindt u de Privacy Policy van Your Next Chapter. De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website https://yournextchapter.nl bezoekt.

Beheer
De website https://yournextchapter.nl staat onder beheer van Your Next Chapter. De contactgegevens zijn te vinden op de zojuist genoemde website.

Verzameling Persoonsgegevens
Your Next Chapter verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers en Geïnteresseerden voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Your Next Chapter gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens die de klant aan Your Next Chapter verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Your Next Chapter verzamelt de volgende gegevens:

 • foto’s van deelnemers van workshops en events

 • persoonlijke gegevens die je als gebruiker zelf aan Your Next Chapter verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot:

 • naam/gebruikersnaam

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • bank- en betaalgegevens

 • communicatie met Your Next Chapter

gegevens die Your Next Chapter ontvangt door het gebruik van de website welke onder meer kunnen bestaan uit de volgende:

 • IP-adressen

 • domeinnamen

 • browser – of telefoontypes

 • gebruikersstatistieken, o.a. de pagina’s die je binnen de website bezoekt

 • cookies

Fotografie
Op events kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen worden gepubliceerd op yournextchapter.nl of sociale media. Door een evenement te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze op de website en sociale media kunnen worden gepubliceerd. Bij ieder event worden deelnemers en gasten actief gevraagd om in te stemmen met de voorwaarden.

Verstrekking aan derden
Your Next Chapter geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers en Geïnteresseerden nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Aanpassing of verwijdering van data
Op aanvraag van Deelnemer of Geïnteresseerde, zal Your Next Chapter zijn of haar persoonsgegevens corrigeren, toevoegen, verwijderen of verbergen. Dit zal ertoe leiden dat Deelnemer of Geïnteresseerde mogelijk niet van alle diensten en producten van Your Next Chapter gebruik kan maken. Op elk moment kan een Deelnemer of Geïnteresseerde een aanvraag doen om informatie te verlenen betreffende het gebruik van zijn persoonlijke data. Een aanvraag kan worden gemaild naar anouk@yournextchapter.nl. Indien Your Next Chapter persoonsgegevens wenst te gebruiken van de Deelnemer of Geïnteresseerde voor een doel niet benoemd in de Privacy Policy dan zal Your Next Chapter in een voorafgaande mededeling om goedkeuring vragen van de Deelnemer of Geïnteresseerde.

Doeleinden
Your Next Chapter gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:

 • Social Media posts (Facebook, Instagram, LinkedIn)

 • diensten aan te bieden, te leveren, te onderhouden, uit te breiden en te verbeteren

 • nieuwe diensten te ontwikkelen

 • het verwerken van bestelling van diensten en te factureren

 • marktonderzoek en marketing- & verkoopactiviteiten uit te voeren ten aanzien van de (nieuwe) diensten, daaronder begrepen het toezenden van nieuwsbrieven en andere elektronische berichten

 • service te verlenen en ondersteuning te bieden, klachten en/of geschillen te behandelen.

 • mogelijk toegevoegde waarde diensten te kunnen (doen) aanbieden en leveren

 • wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en hieraan te voldoen

Indien de Deelnemer of Geïnteresseerde geen communicatie wenst te ontvangen van Your Next Chapter, kan dat per e-mail worden meegedeeld via anouk@yournextchapter.nl. De Deelnemer en Geïnteresseerde is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Your Next Chapter gebruik kan worden gemaakt.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

Aanpassingen
Your Next Chapter behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.  

Your Next Chapter adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Your Next Chapter wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Indien je overige vragen hebt over de Privacy Policy en/of het Cookiebeleid, neem dan contact op:

Your Next Chapter (KVK: 69060363)
Nickeriestraat 9 - 1 hoog

1058 VT Amsterdam
anouk@yournextchapter.nl