Disclaimer

Ondanks de continue zorg en aandacht die Your Next Chapter aan haar site besteedt, is het mogelijk dat er onvolledige of niet-actuele informatie over producten, diensten, en dergelijke gepubliceerd is of wordt.

Your Next Chapter sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Daarnaast is ze niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die met behulp van de site verkregen is. Bezoekers mogen de op de site weergegeven informatie niet openbaar maken en/of verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, zonder vooraf verkregen toestemming van Your Next Chapter.